Event Archiv ab 2022

24.06.2024 09:05
 

Sebastian Spitra

20.06.2024
 

Kamila Maria Staudigl-Ciechowicz | Miriam Gassner

Anna Novitskaya | Caterina Draschan-Mitwalsky

06.06.2024
 

Prof. Samuel Moyn (Law and History, Yale University)

27.05.2024 15:00
 

Vortragende: Carlos Petit und Takanori Yashiki

16.05.2024
 

Vortragender: Svit Komel

11.05.2024 09:15
 

Thomas Olechowski